Wednesday, 1 July 2015

Surah IBRAHIMSurah 14: 
 
IBRAHIM,

Surah Ibrahim ini terdiri atas 52 ayat, termasuk golongan  surah-surah Makkiyyah kerana diturunkan di Mekah sebelum Hijrah.  Dinamakan surah “Ibrahim” , kerana surah ini  mengandung doa Nabi Ibrahim a.s. iaitu pada ayat 35 sampai dengan 41.  Doa ini isinya antara lain; permohonan agar keturunan nya medirikan solat, dijauhkan dari menyembah berhala-berhala dan agar Mekah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur.  Doa  Nabi Ibrahim a.s. ini telah diperkenankan  oleh Allah s.w.t.  sebagaimana telah terbukti keamanan nya sejak dahulu sampai sekarang.  Doa tersebut dipanjatkan beliau ke hadirat Allah s.w.t. sesudah selesai membina Kaabah bersama puteranya Ismail a.s.  didataran tanah Mekah yang tandus.

Khatam terjemahan ayat-ayat Ibrahim (1-52),
 
Sumber;